ORANGE SUNSHINES

チームメンバー

個人情報保護の観点から、本名の公開は控えさせていただきます。

◉3年生
MARU #2   MARU
SOU #6   SOU
KOA #11 KOA
KEY #12 KEY
ITO #16 ITO
LIZ #26 LIZ
UI #28 UI
MEI #29 MEI
HAKU #33 HAKU
NARU #46 NARU
URU #49 URU
TUKI #58 TUKI
NIKO #77 NIKO
◉2年生
ICHI #0   ICHI
ASU #1   ASU
MOA #7   MOA
RIO #21  RIO
RON #34  RON
LIA #55  LIA
◉1年生
MARI #4   MARI
SORA #9   SORA
SEN #10 SEN
KIKI #13 KIKI
SUN #15 SUN
MIRU #22 MIRU
YUU #23 YUU
NANO #25 NANO
NAGI #30 NAGI
KOTO #37 KOTO
YURA #38 YURA
SERI #66 SERI
RUKA #71 RUKA
RAI #72 RAI
KUU #73 KUU
LEA #75 LEA
LIBI #91 LIBI

<< Back