ORANGE SUNSHINES

チームメンバー

個人情報保護の観点から、本名の公開は控えさせていただきます。

◉3年生
ICHI #0   ICHI
MOA #7   MOA
LIA #55  LIA
◉2年生
MARI #4   MARI
SORA #9   SORA
SEN #10 SEN
KIKI #13 KIKI
SUN #15 SUN
MIRU #22 MIRU
YUU #23 YUU
NANO #25 NANO
NAGI #30 NAGI
KOTO #37 KOTO
YURA #38 YURA
SERI #66 SERI
RUKA #71 RUKA
RAI #72 RAI
KUU #73 KUU
LEA #75 LEA
LIBI #91 LIBI
◉1年生
YUI #8   YUI
RITA #11   RITA
SHYA #14 SHYA
KIRA #17 KIRA
MIA #19 MIA
SOU #24 SOU
SHIKI #26 SHIKI
IKU #27 IKU
RUN #31 RUN
REN #32 REN
SHIN #35 SHIN
RYU #36 RYU
AN #47 AN
ZIO #77 ZIO
EVE #88 EVE
AIR #89 AIR

<< Back